Bil | Riskettan

Riskettan eller riskutbildning del 1 som den också kallas, är obligatorisk för dig som ska ta körkort. Den kan ses som en lektion på mellan 3 till 4 timmar som tar upp riskerna som finns när du kör bil.
Pris: 850 kr
Bokning: Kontakta oss för bokning
Kommande tillfällen: Se nedan

Kommande tillfällen

30 augusti 08.15-11.45

Platser finns

Anmälan till riskettan

Riskutbildning del ett för personbil

Syftet med riskettan

Riskutbildning 1 för personbil är en viktig del av körkortsutbildningen som fokuserar på att öka förarens medvetenhet om de risker som finns i trafiken. Målet med Riskutbildning 1 är att öka förarens förmåga att upptäcka och undvika farliga situationer på vägen, och att lära sig att agera på ett säkert sätt i olika trafiksituationer.

Under den teoretiska delen av Riskutbildning 1 får man lära sig om olika trafiksituationer och riskfaktorer, såsom hastighet, alkohol och droger, distraktioner, trötthet och andra faktorer som kan påverka trafiksäkerheten. Man får också lära sig om trafikregler och trafikanters rättigheter och skyldigheter.

På Riskutbildning del 1 får man också lära sig om den personliga inställningen till trafiksäkerhet, och hur ens eget beteende kan påverka trafikmiljön. Man får lära sig om hur man kan hantera olika trafiksituationer på ett säkert sätt, och om hur man kan förebygga olyckor.

Riskutbildning 1 är en obligatorisk del av körkortsutbildningen och krävs för att få ta körkort. På Majornas Trafikskola erbjuder vi Riskutbildning 1 för personbil för att hjälpa våra elever att utveckla de kunskaper och attityder som krävs för att bli säkra och självständiga förare. Kontakta oss gärna för mer information om Riskutbildning 1 och våra andra utbildningar.