Bil | Risktvåan

Halkbanan som den också kallas är en obligatorisk del av körkortsutbildningen som dessutom beskrivs som väldigt rolig av de flesta. Här får du lära dig riskerna och känslan av vad som händer när du tappar fästet beroende på underlag och hastighet.
Pris: 2 350 kr
Bokning: Kontakta oss för bokning
Kommande tillfällen: Se nedan

Riskutbildning del två för bil

Utbildningen i korthet

Riskutbildning del 2 för personbil är en del av körkortsutbildningen som fokuserar på att öka förarens riskmedvetenhet och attityder i trafiken. Målet med risktvåan är att förbereda blivande förare för de risker som kan uppstå i trafiken, och att hjälpa dem att utveckla en säkerhetsmedvetenhet som kan minska risken för olyckor.

Teoridelen

Riskutbildning 2 består av en teoridel och en praktisk del. På den teoretiska delen får man lära sig om olika riskfaktorer i trafiken, såsom hastighet, alkohol och droger, distraktioner, trötthet och aggressivt beteende. Man lär sig också om hur man kan hantera dessa risker och undvika olyckor.

Den praktiska delen

På den praktiska delen av Riskutbildning 2 får man träna på att upptäcka och hantera olika trafiksituationer på ett säkert sätt. Man får lära sig hur man kan förebygga olyckor och hur man ska agera om en olycka inträffar. Man tränar också på att kommunicera med andra trafikanter och att använda bilens tekniska utrustning på ett säkert sätt.

Halkbanan

En halkbana är en speciell typ av träningsanläggning för bilister, där man kan öva på att köra i halt väglag och på att hantera bilen i svåra körsituationer. På en halkbana tränar man på att hantera olika typer av halka, såsom is, snö och vatten.

På en halkbana kan man öva på olika moment, beroende på vilken typ av utbildning eller träning man deltar i. Generellt sett brukar man öva på att hantera bilen i olika situationer, såsom när man kör i sladd eller när man behöver göra en tvär inbromsning på en halt väg.

Man kan också öva på att hantera bilen i kurvor, att manövrera bilen vid undanmanövrar och att hantera över- eller understyrning. På vissa halkbanor kan man också öva på att köra i mörker eller att hantera rök, för att lära sig att orientera sig och agera i stressiga situationer.

Att träna på en halkbana är en viktig del av körutbildningen för att lära sig att hantera bilen på ett säkert sätt i svåra körsituationer. Halkbaneträning kan också vara en bra investering för erfarna förare som vill öka sin körförmåga och känna sig tryggare bakom ratten.

Utbildningen är obligatorisk

Riskutbildning 2 är en obligatorisk del av körkortsutbildningen och krävs för att få ta körkort. På Majornas Trafikskola erbjuder vi Riskutbildning 2 för personbil för att hjälpa våra elever att utveckla de kunskaper och attityder som krävs för att bli säkra och självständiga förare. Kontakta oss gärna för mer information om Riskutbildning 2 och våra andra utbildningar.